Spółdzielnia „Wiedza” na ostatniej prostej

W marcu tego roku kończy się projekt Spółdzielnia “Wiedza” – kolejny z projektów Centrum Cyfrowego, propagujący otwarte zasoby i wolne licencje w Trzecim Sektorze. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby organizacji pozarządowych, które coraz częściej deklarowały chęć poszerzania wiedzy i nabywania kompetencji w zakresie prawa autorskiego i szeroko pojętej otwartości. Jednym z naszych głównych celów było zachęcanie liderów NGO do korzystania z treści dostępnych legalnie w sieci oraz udostępniania własnych treści na licencjach Creative Commons. Czy nam się udało? Poniżej krótkie podsumowanie tego, co działo się w „Spółdzielni” przez ostatni rok.

Od maja ubiegłego roku udało nam się przeszkolić blisko 200 osób z organizacji społecznych z całej Polski z zakresu prawa autorskiego, stosowania licencji Creative Commons, otwartych zasobów edukacyjnych, otwartości formatów plików oraz otwartego i wolnego oprogramowania. W szkoleniach brali udział liderzy i pracownicy NGO, administracji i instytucji kultury.

Stworzyliśmy otwartą i powszechnie dostępną bazę wiedzy na temat otwartości: otwartawiedza.centrumcyfrowe.pl publikację “Przewodnik po otwartości” dostosowaliśmy do potrzeb trzeciego sektora. Wyprodukowaliśmy też serię materiałów drukowanych, kartek, naklejek i trzy video o prawie autorskim i Creative Commons (szukaj na naszym kanale YouTube).

Opracowaliśmy i opublikowaliśmy petycję mającą na celu zaangażowanie III sektora do aktywności na rzecz udostępniania zasobów tworzonych ze środków publicznych. Postulujemy, by w nowej perspektywie finansowej w ramach Programów Operacyjnych zostały wdrożone jednolite i przejrzyste reguły określające sposób udostępniania produktów tworzonych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich – różnego rodzaju publikacji, nagrań i materiałów audiowizualnych czy programów komputerowych.
Więcej: https://centrumcyfrowe.pl/petycja-dotyczaca-otwartosci-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/

Rozbudowaliśmy o kolejne publikacje NGOtekę – bibliotekę publikacji organizacji pozarządowych. Można w niej przeglądać dostępne kolekcje i prace, wyszukiwać treści tematycznie lub dodawać materiały swojej organizacji.

Zbudowaliśmy sieć relacji z podmiotami zainteresowanymi tematem otwartej wiedzy i chcącymi uczestniczyć w dalszych działaniach związanych z propagowaniem polityki otwartości.
Zorganizowaliśmy debatę poświęconą możliwościom zapobiegania sytuacjom, w których wartościowe efekty projektów trafiają do szuflady. Zastanawialiśmy się jak sprawić, aby efekty naszej pracy mogły być jak najszerzej wykorzystywane przez innych i jaką rolę mogą odgrywać w tym wolne licencje.

Pojechaliśmy do Barcelony na wizytę studyjną do partnera projektu, kolektywu Platoniq – organizacji działającej na styku świata twórców kultury, działaczy społecznych i programistów, którego członkowie propagują ideę dzielenia się i dobra wspólnego wdrażając je w projektach społecznych wykorzystujących nowe technologie. Uczestniczyliśmy w spotkaniach i warsztatach z lokalnymi ekspertami, poświęconych Otwartym Zasobom Edukacyjnym, ocenie jakości i potencjału otwartych projektów oraz crowdfundingowi.

Zorganizowaliśmy konferencję Sezamie Otwórz się! Otwartość w Trzecim Sektorze podsumowującą projekt Spółdzielnia „Wiedza“ i pogłębiającą niektóre wątki związane z polityką otwartości. W ramach konferencji gościliśmy członków kolektywu Platoniq, którzy przeprowadzili warsztat dla przedstawicieli trzeciego sektora, instytucji kultury i instytucji społecznych, twórców i programistów o innowacjach w projektach społecznych.

Wszystkie te działania, jak również liczne warsztaty, szkolenia i spotkania, w których braliśmy udział podczas trwania projektu pozwoliły nam nie tylko zrealizować założone przez nas cele, lecz również odczuć jak bardzo wiedza dotycząca otwartości jest ważna i potrzebna. Dzięki przeprowadzanym po szkoleniach ankietom mogliśmy ocenić, że świadomość uczestników dotycząca posługiwania się wolnymi licencjami znacznie wzrosła. Nawiązaliśmy relacje z przedstawicielami licznych organizacji rozumiejących nasze cele i podzielających dążenia, co świetnie rokuje na przyszłość. Nasza kampania spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Dlatego, choć „Spółdzielnia Wiedza” powoli dobiega do końca, na pewno nie skończą się wraz z nią nasze działania na rzecz otwartości. Co czeka nas w przyszłości? Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie Centrum Cyfrowego, Facebooku i Twitterze!

Projekt Spółdzielnia “Wiedza” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

wrtng_dog_back

Warsztaty kolektywu Platoniq w Zachęcie

W ramach konferencji Sezamie Otwórz się! Centrum Cyfrowe gościło przedstawicieli hiszpańskiego kolektywu Platoniq, którzy przeprowadzili warsztat dla organizacji pozarządowych o innowacjach w projektach społecznych.
Warsztat odbył się 12 marca 2014 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Do udziału w warsztacie zaprosiliśmy przedstawicieli trzeciego sektora, instytucji kultury i instytucji społecznych, twórców i programistów.

Celem przygotowanego specjalnie na nasze potrzeby warsztatu była grupowa eksploracja możliwości tworzenia w polskich warunkach projektów społecznych wykorzystujących otwarte narzędzia, dane i treści. Warsztat rozpoczął się krótkim wprowadzeniem i przeglądem otwartościowych projektów z obszaru kultury, działań trzeciego sektora i innowacji społecznych, które wykorzystują finansowanie społecznościowe. Następnie, wykorzystując metodę design thinking, uczestnicy dyskutowali i wspólnie rozwijali własne pomysły i projekty dotyczące otwartych treści oraz metod pracy nad projektami cyfrowymi.

Platoniq to hiszpański kolektyw działający na styku świata twórców kultury, działaczy społecznych i programistów. Od 2001 członkowie Platoniq propagują ideę dzielenia się i dobra wspólnego wdrażając je w projektach społecznych wykorzystujących nowe technologie. Do flagowych projektów Platoniq należą innowacyjny, w pełni otwarty serwis crowdfoundingowy Goteo oraz platforma badawcza Youcoop. W ciągu kilku lat działalności za pośrednictwem Goteo zebrano 1,5 mln euro na różnorodne projekty o tematyce kulturalnej, społecznej czy technologicznej. Youcoop służy aktywistom społecznym jako miejsce inspiracji i źródło metodologii, gier, scenariuszy wspierających budowanie zaangażowania obywatelskiego.

Zdjęcia autorstwa Merce M.Tarres.

Podsumowanie drugiego dnia konferencji Sezamie Otwórz się!

W zeszłym tygodniu odbyła się konferencja „Sezamie Otwórz się. Otwartość w trzecim sektorze” zamykająca projekt Spółdzielnia Wiedza finansowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy. W piątek 14 marca w piwnicach Muzeum Miasta st. Warszawy gościliśmy przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z całej Polski. Konferencję otworzył Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego, który wygłosił wykład pt. „Sezam i 40 sposobów na jego otwarcie”.
Następnie zaprosiliśmy gości na serię warsztatów dotyczących otwartości prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Słuchacze mieli możliwość poznać podstawy tworzenia infografik, porozmawiać o tym jak zorganizować dobre spotkanie online. Zastanawialiśmy się do kogo należą pomysły i czy warto się nimi dzielić w zespole a także, jak w praktyce funkcjonują otwarte projekty społecznościowe.
Po obiedzie uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia piwnic Muzeum.
W drugiej części warsztatów dołączyli do nas przedstawiciele organizacji, które wspiera Fundacja Orange. Popołudniowe warsztaty były poświęcone przede wszystkim wprowadzeniu do prawa autorskiego i licencjom Creative Commons.
Na zakończenie konferencji wystąpił Paweł Sroczyński z Fundacji Cohabitat, który w inspirujący sposób opowiadał o tym jak efektywnym narzędziem w przedsięwzięciach społecznych może być odpowiednio wykorzystywana otwartość.