Podpisz się pod petycją w sprawie otwartości w Programach Operacyjnych

Postulujemy, by w nowej perspektywie finansowej w ramach Programów Operacyjnych zostały wdrożone jednolite i przejrzyste reguły określające sposób udostępniania produktów tworzonych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich – różnego rodzaju publikacji, nagrań i materiałów audiowizualnych czy programów komputerowych. Na poziomie prawnym standard udostępniania powinien obejmować udostępnianie na wolnej licencji pozwalającej na swobodne kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie oraz opracowywanie utworów zależnych (na przykład na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, lub innej kompatybilnej z nią licencji). 

Zbieramy podpisy pod petycją online 

Konsultacje prawne dla uczestników szkoleń ruszają!

Uwaga!
Ruszają konsultacje prawne dla wszystkich uczestników szkoleń z projektu Spółdzielnia Wiedza. Jeśli macie jakieś pytania z zakresu prawa autorskiego i  publikowania materiałów w sieci, to zwracajcie się mailowo do Katarzyny Rybickiej (krybicka maupa centrumcyfrowe.pl) lub mec. Heleny Rymar (hrymar maupa centrumcyfrowe.pl) lub zajrzyjcie do siedziby Centrum Cyfrowego w kolejny wtorek w godzinach 10-16 (prosimy o wcześniejszy kontakt z nami).

Broszura informacyjna już gotowa!

Bardzo miło nam ogłosić, że zakończyliśmy już prace nad broszurą informacyjną, czyli źródłem wiedzy o prawie autorskim, licencjach Creative Commons i otwartości zasobów w pigułce. Znajdziecie w niej też dokładną „instrukcję obsługi” licencji CC, czyli przewodnik  jak wybrać odpowiednią licencję dla siebie.

Zapraszamy do zapoznania się z wersją elektroniczną  TUTAJ 

Broszury drukowane już niebawem!

Relacja z seminarium i booksprint-u „Zagadnienia prawne w publikowaniu prac naukowych”

2013-06-13-18.01.29-680x875Dzięki współpracy Centrum Cyfrowego i projektu BazHum Muzeum Historii Polski w zeszłym tygodniu obyły się dwa wydarzenia dotyczące promocji otwartości w nauce. W czwartek przeprowadziliśmy seminarium „Zagadnienia prawne w publikowaniu prac naukowych”. Wzięło w nim udział ponad 20 pracowników naukowych i redaktorów czasopism z dziedziny humanistyki (w tym między innymi przedstawiciele Uniwersytetów: Łódzkiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie). W piątek zaś metodą booksprintu czyli szybkiego i kolektywnego pisania książki opracowaliśmy przewodnik po zagadnieniach prawnoautorskich w nauce, negocjowaniu umów oraz publikowaniu na wolnych licencjach.acy Centrum Cyfrowego i projektu BazHum Muzeum Historii Polski w zeszłym tygodniu obyły się dwa wydarzenia dotyczące promocji otwartości w nauce. W czwartek przeprowadziliśmy seminarium „Zagadnienia prawne w publikowaniu prac naukowych”. Wzięło w nim udział ponad 20 pracowników naukowych i redaktorów czasopism z dziedziny humanistyki (w tym między innymi przedstawiciele Uniwersytetów: Łódzkiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie). W piątek zaś metodą booksprintu czyli szybkiego i kolektywnego pisania książki opracowaliśmy przewodnik po zagadnieniach prawnoautorskich w nauce, negocjowaniu umów oraz publikowaniu na wolnych licencjach.

Seminarium

Podczas seminarium konfrontowaliśmy doświadczenia na temat zagadnień prawnoautorskich dotyczących dystrybucji i licencjonowania prac naukowych, w celu zapewnienia im jak największej widoczności w sieci. Było to pierwsze tego typu seminarium zorganizowane w ramach projektów Biblioteka Otwartej Nauki oraz Spółdzielnia Wiedza.

Seminarium rozpoczęło się od wystąpienia Barbary Szczepańskiej na temat prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych, bibliotecznych oraz zachowywania swobody wydawania przez samych autorów. Następnie Alek Tarkowski omówił czym jest, jak się do tej pory rozwijał i jaką ma przed sobą przyszłości ruch Open Access. Część wykładową zakończył Kamil Śliwowski wystąpieniem o specyfice korzystania z licencji Creative Commons w wydawnictwach naukowych oraz przy samodzielnym publikowaniu przez autorów. Wszystkie trzy wystąpienia skupiały się na efektywności wydawania publikacji naukowych na wolnych licencjach z perspektywy popularyzacji i upowszechniania nauki. Wszystkie prezentacje dostępne do pobrania na końcu wpisu.

W  części warsztatowej seminarium, uczestnicy dyskutowali nad w łasnymi doświadczeniami i poglądami na temat publikowania tekstów naukowych na wolnych licencjach i w internecie, zastanawiali się, jakie są korzyści i straty tego typu rozwiązań dla różnych stron: autorów, wydawnictw, bibliotek i repozytoriów. Podczas wspólnych ćwiczeń udało się zmapować wątpliwości i problemy jakie mogą towarzyszyć otwartemu publikowaniu. W dyskusji zdiagnozowano również najważniejsze obszary tematyczne dla wydawnictw i autorów naukowych. Są to aspekty ekonomiczne oraz sposoby  efektywnego upowszechniania i parametryzacji nauki. To również tematy, które postaramy się eksplorować podczas kolejnych seminariów, na które uczestnicy zgłosili zapotrzebowanie.

Booksprint

Dzień po seminarium dzięki pracy wspólnej zespołu Centrum, BazHum oraz zaproszonych gości udało się przez 8 godzin opracować w ekspresowym tempie poradnik dla autorów publikacji naukowych o tym jak korzystać z wolnych licencji. Chcąc odpowiedzieć na rosnące potrzeby nauki polskiej, w publikacji „Wolne licencje w nauce. Instrukcja”  staraliśmy się przystępnie wyjaśnić podstawy prawa autorskiego i licencji Creative Commons,

– chcemy przekonać autorów, że warto wykorzystywać wolne licencje do publikowania własnych prac i pokazujemy dlaczego,

– dajemy praktyczną instrukcję m.in. tego, jak czytać umowy wydawnicze i na co zwracać uwagę, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do własnej publikacji naukowej,

– przypominamy autorom, że umowy można, a nawet należy negocjować i podsuwamy argumenty, za pomocą których mogą przekonywać wydawców do publikowania na otwartych licencjach.

Praca metodą booksprintu okazała się w tym wypadku niezwykle efektywna i pozwoliła wypracować nie tylko zawartość merytoryczną publikacji, ale również wyzwoliła dyskusję na temat języka komunikacji i przekazywania wiedzy środowisku naukowemu. Doświadczenia z pracy nad publikacją niebawem przekażemy w osobnej relacji.

Publikacja „Wolne licencje w nauce. Instrukcja” po już po redakcji, opracowana graficznie i dostępna jako PDF będzie mieć premierę w sieci w najbliższą środę (19.06.2013) podczas urodzin Creative Commons Polska.

2013-06-14-17.42.41-680x510

Wizyta studyjna Centrum w Barcelonie

Między 3 a 8 czerwca ekipa Centrum zajmująca się projektem Spółdzielnia „Wiedza” wraz z Karoliną Grodecką (Koalicja Otwartej EdukacjiCentrum e-Learningu AGH) oraz Grzegorzem Stunżą (Uniwersytet Gdański, Instytut Kultury Miejskiej, Edukator Medialny) odbywała spotkania i warsztaty w Barcelonie z lokalnymi ekspertami. Wizyta studyjna była poświęcona Otwartym Zasobom Edukacyjnym, ocenie jakości i potencjału otwartych projektów oraz crowdfundingowi (społecznościowemu finansowaniu projektów).

sliwowski_ccby2

Podstawową częścią wizyty był warsztat z grupą Platoniq, która stworzyła serwis do crowdfundingu w Katalonii, a wszystkie projekty, które realizowane są za jego pośrednictwem, muszą być otwarte (kod, treści itp.). Nie jest to tylko wymóg, ale forma pracy. Projekty są oceniane, a organizatorzy platformy współpracują z twórcami projektów nad doskonalenie ich kampanii i efektywniejszym włączanemi w nie społeczności osób je wspierających. Serwis Goteo ma już swoje 3 inne wersje regionalne, a odpowiadająca za niego fundacja (Fuentas Abeirtas) współpracuje również z uniwersytetami i większymi prywatnymi grantodawcami nad systemowym wspieraniem projektów. Co ważne i co wyraźnie ćwiczyliśmy na warsztatach to to, że warto tworzyć projekty, które nie tylko są potrzebne i praktyczne społecznie, ale są zbudowane na zaangażowaniu. Umożliwienie włączenia się, współtworzenia lub wykorzystywania rezultatów projektów finansowanych społecznościowo zwiększa ich potencjał i buduje wokół nich społeczność. Jest to kluczowe dla sukcesu i trwałości działań. Warsztaty z Platoniq odbywały  się w dużej mierze jako gra budująca umiejętności krytycznej oceny projektów i ich społecznej otwartości.

W drugiej części warsztatu prowadzonego przez Oliviera Schulbaum’a, Enrica Senabre i Merce Moreno budowaliśmy również plany własnych projektów wspierających Otwarte Zasoby Edukacyjne i edukację prawnoautorską w Polsce. Warsztat miał na celu efektywne określenie profili grup odbiorców i szybkie prototypownie projektów. Metodologia, jaką pracuje Platoniq podczas takich warsztatów (oparta o znane tzw. programowanie zwinne – agile development), opisana jest na ich stronie.  Nasze dwa projekty skupiły się na łatwej prezentacji orzeczeń prawa autorskiego w sposób, który ułatwiałby śledzenie relacji między nimi oraz na budowie platformy do społecznościowego finansowania i otwierania kluczowych zasobów kultury.

2013-06-05-15.37.43-680x510

Poza warsztatami spotkaliśmy się również z ekspertami zajmującymi się otwartą edukacją: Julià Minguillón Alfonso z UOC (Open University of Catalonia), który prowadzi repozytorium uczelni, szkolenia oraz projekt agregujący wiedzę na temat otwartości metaOER adresowany do wykładowców i pracowników naukowych, oraz  Ignasi Labastida, kierującym kataloński Creative Commons i propagatorem Open Access, na co dzień pracującym nad promocją i udostępnianiem nauki na Uniwersytecie Barcelony. Uniwersytet Barceloński od kilku lat prowadzi specjalne biuro ds. otwartego upowszechniania wiedzy naukowej, które wspiera projekty naukowe i badawcze (Office for Knowledge Dissemination), w tym repozytorium prac naukowych i zasobów edukacyjnych. Ignasi przedstawił nam również problem ograniczonego dozwolonego użytku edukacyjnego w Hiszpanii oraz opowiedział o konflikcie prawnym między uczelniami a organizacjami zbiorowego zarządzania, które chcą wymóc na uczelniach stałą opłatę za korzystanie z zasobów edukacyjnych w kursach e-learningowych (których nie obejmuje dozwolony użytek w Hiszpanii).

Doświadczenia naszego wyjazdu zostaną wykorzystane do przygotowywania dalszych działań edukacyjnych projektu oraz w kreowaniu kampanii informacyjnej o otwartości zasobów.

Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i projekt BazHum prowadzony przez Muzeum Historii Polski zaprasza naukowców, redaktorów czasopism dziedzin humanistycznych na jednodniowe seminarium poświęcone zagadnieniom licencjonowania prac naukowych w celu zapewnienia im jak największej widoczności w sieci. Szkolenie związane jest z prowadzonym przez Centrum projektem Biblioteka Otwartej Nauki poświęcone będzie zagadnieniom prawnoautorskim dystrybucji prac naukowych.

Tagcloud of research interests and hobbies

Seminarium skierowane jest z jednej strony do naukowców, którzy chcą w świadomy sposób decydować o tym jak dostępne będą ich publikacje, z drugiej dla redakcji czasopism naukowych, które rozważają udostępnianie swoich zasobów w formie cyfrowej.

Spotkanie odbędzie się w dniach 13 czerwca 2013 w Warszawie, w siedzibie Centrum. Udział w seminarium jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenie udziału do 9 czerwca za pomocą formularza rejestracji.

Seminarium będzie składało się z części wykładowej i warsztatowej. W części wykładowej przedstawione zostaną: podstawy prawa autorskiego, modele Open Access, licencje Creative Commons jako narzędzie wspierające widoczność i wykorzystanie publikacji naukowych. Część warsztatowa poświęcona będzie strategiom otwierania czasopism naukowych i indywidualnych publikacji naukowców: w zakresie materiałów archiwalnych i bieżących.

Efekty ćwiczeń warsztatowych zostaną opublikowane w praktycznym przewodniku dla humanistów w jaki sposób dbać o maksymalną widoczność publikacji.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z partnerami realizuje projekty: Spółdzielnia “Wiedza”, skierowany do wszystkich organizacji publicznych i społecznych, które w swojej codziennej działalności pragną lub powinny wdrażać zasadę otwartości zasobów oraz Biblioteka Otwartej Nauki którego celem jest najszersze udostępnienie publikacji książkowych stanowiących spuściznę kulturową i naukową polskiej humanistyki, poprzez ich digitalizację i otwartą publikację w Sieci (więcej o projekcie również na blogu Emanuela Kulczyckiego).

Miejsce: Centrum Cyfrowe, Andersa 29 (lokal Państwomiasto)

Kiedy: 13 czerwca, godz. 10:00 – 18:00

Zapisy: do 9 czerwca za pomocą formularza: http://bit.ly/16I35e5

Pytania prosimy kierować na adres: kgrabowska@centrumcyfrowe.pl W temacie maila prosimy wpisać: seminarium.

Zdjęcie aut. hanspoldoja na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Trwa staż Centrum Cyfrowego i BazHum

ksiazkiOd półtora miesiąca 6 osób wybranych z kilkudziesięciu zgłoszeń odbywa w Centrum Cyfrowym Projekt: Polska i projekcie BazHum program profesjonalnego stażu dotyczącego rozwoju kompetencji otwierania zasobów edukacji i nauki. Na półmetku staż przeszedł przez większą część programu szkoleniowego który obejmuje: prawo autorskie, negocjowanie umów prawno-autorskich i warunków wydawania publikacji, podstawowe elementy prowadzenia szkoleń, baz bibliograficznych, standardy i narzędzia gromadzenia i udostępniania danych.

Celem stażu jest przekazanie stażystkom i stażystom wiedzy i kompetencji, które będą umożliwiać im zarówno samodzielną jak i we współpracy z Centrum lub innymi organizacjami i instytucjami pracę nad otwartością zasobów. W ramach programu ćwiczeń i zadań praktycznych chcemy opracować podczas stażu zestaw praktyk, argumentów negocjacyjnych i procedur, które mogą ułatwiać otwieranie zasobów nauki (czasopism naukowych i samodzielnych publikacji naukowców)  oraz zasobów edukacyjnych (organizacji pozarządowych i instytucji publicznych).

W stażu biorą udział:

Grzegorz Dominik Stunża – adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Autor bloga edukatormedialny.pl Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medialną. Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, m.in. biorąc udział w budowie gdańskiego medialabu. Asystent koordynatora w projektach badawczych „Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych” i „Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych”. Brał udział w projekcie „Cyfrowa przyszłość” Fundacji Nowoczesna Polska. W wolnych chwilach szarpie cztery struny basu.

Marta Malina Moraczewska –- anglistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka i tłumaczka tekstów o sztuce współczesnej publikowanych w czasopismach (m.in. Tate Etc., Index on Censorship), katalogach wystaw i wydawnictwach książkowych. Entuzjastka otwartej kultury i internetu jako platformy współtworzenia, prezentacji i popularyzacji sztuk wizualnych.

Paulina Haratyk – antropolożka kultury i filmoznawczyni, w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ pisze doktorat na temat strategii obecności i sposobów przywracania dawnego kina w działaniach współczesnych artystów, jak również w oddolnej twórczości fanowskiej. Interesuje się kinem amatorskim, prowadzi bloga Obrazy z odzysku (http://obrazyzodzysku.blogspot.com/) na temat filmów found footage. Wcześniej pochłonięta była zjawiskiem nostalgii za komunizmem oraz tematem obrazów pamięci kształtowanych przez zbiorowość . Trochę bardziej praktycznie – zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych (przez lata współpracowała z krakowskim Miesiącem Fotografii w Krakowi) oraz pisze (nie tylko) o filmie do „Ekranów” i „16 mm”.

Paweł Nowak– przyszły nauczyciel języka angielskiego. Muzyk amator związany z muzyką dawną od kilku lat, w której zainteresował go problem dostępu do źródeł. Praca przy projekcie tworzenia Biblioteki Otwartej Nauki sprawiła, iż stał się gorącym zwolennikiem idei związanych z wolną kulturą.

Halszka Brzóska – studiowała przez chwilę matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem, przez dłuższą chwilę, historię sztuki (Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski). Interesuje się zestawianiem starych obrazów z nowym myśleniem i starego myślenia z nowymi obrazami, a także starych obrazów z nowymi obrazami (dlatego kibicuje projektowi OpenGLAM).

Anna Kalinowska – kulturoznawca (miejski) z wykształcenia; specjalizujący się w tematyce nowomedialnej z zamiłowania, poza tym animatorka kultury i dokumentalistka, a obecnie słuchaczka podyplomowego studium prawa własności intelektualnej UJ. 2012 rok zapisuje w swojej historii pod znakiem wielkiej magisterskiej przygody badawczej nt. społecznego wpływu nowych mediów na kreowanie tożsamości przestrzeni publicznej. Zajmuje się korelacją między rozwojem nowych mediów a ich wpływem na kreatywny potencjał przestrzeni publicznej.
Związana z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, prowadzi agencję lokalnej promocjiLokaLOVE.

Staż odbywa się w częściowo zdalnie i jest koordynowany przez Klaudię Grabowską (BazHum) i Kamila Śliwowskiego (Centrum Cyfrowe), którzy odpowiadają za jego program.