Spółdzielnia „Wiedza” na ostatniej prostej

W marcu tego roku kończy się projekt Spółdzielnia “Wiedza” – kolejny z projektów Centrum Cyfrowego, propagujący otwarte zasoby i wolne licencje w Trzecim Sektorze. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby organizacji pozarządowych, które coraz częściej deklarowały chęć poszerzania wiedzy i nabywania kompetencji w zakresie prawa autorskiego i szeroko pojętej otwartości. Jednym z naszych głównych celów było zachęcanie liderów NGO do korzystania z treści dostępnych legalnie w sieci oraz udostępniania własnych treści na licencjach Creative Commons. Czy nam się udało? Poniżej krótkie podsumowanie tego, co działo się w „Spółdzielni” przez ostatni rok.

Od maja ubiegłego roku udało nam się przeszkolić blisko 200 osób z organizacji społecznych z całej Polski z zakresu prawa autorskiego, stosowania licencji Creative Commons, otwartych zasobów edukacyjnych, otwartości formatów plików oraz otwartego i wolnego oprogramowania. W szkoleniach brali udział liderzy i pracownicy NGO, administracji i instytucji kultury.

Stworzyliśmy otwartą i powszechnie dostępną bazę wiedzy na temat otwartości: otwartawiedza.centrumcyfrowe.pl publikację “Przewodnik po otwartości” dostosowaliśmy do potrzeb trzeciego sektora. Wyprodukowaliśmy też serię materiałów drukowanych, kartek, naklejek i trzy video o prawie autorskim i Creative Commons (szukaj na naszym kanale YouTube).

Opracowaliśmy i opublikowaliśmy petycję mającą na celu zaangażowanie III sektora do aktywności na rzecz udostępniania zasobów tworzonych ze środków publicznych. Postulujemy, by w nowej perspektywie finansowej w ramach Programów Operacyjnych zostały wdrożone jednolite i przejrzyste reguły określające sposób udostępniania produktów tworzonych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich – różnego rodzaju publikacji, nagrań i materiałów audiowizualnych czy programów komputerowych.
Więcej: https://centrumcyfrowe.pl/petycja-dotyczaca-otwartosci-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/

Rozbudowaliśmy o kolejne publikacje NGOtekę – bibliotekę publikacji organizacji pozarządowych. Można w niej przeglądać dostępne kolekcje i prace, wyszukiwać treści tematycznie lub dodawać materiały swojej organizacji.

Zbudowaliśmy sieć relacji z podmiotami zainteresowanymi tematem otwartej wiedzy i chcącymi uczestniczyć w dalszych działaniach związanych z propagowaniem polityki otwartości.
Zorganizowaliśmy debatę poświęconą możliwościom zapobiegania sytuacjom, w których wartościowe efekty projektów trafiają do szuflady. Zastanawialiśmy się jak sprawić, aby efekty naszej pracy mogły być jak najszerzej wykorzystywane przez innych i jaką rolę mogą odgrywać w tym wolne licencje.

Pojechaliśmy do Barcelony na wizytę studyjną do partnera projektu, kolektywu Platoniq – organizacji działającej na styku świata twórców kultury, działaczy społecznych i programistów, którego członkowie propagują ideę dzielenia się i dobra wspólnego wdrażając je w projektach społecznych wykorzystujących nowe technologie. Uczestniczyliśmy w spotkaniach i warsztatach z lokalnymi ekspertami, poświęconych Otwartym Zasobom Edukacyjnym, ocenie jakości i potencjału otwartych projektów oraz crowdfundingowi.

Zorganizowaliśmy konferencję Sezamie Otwórz się! Otwartość w Trzecim Sektorze podsumowującą projekt Spółdzielnia „Wiedza“ i pogłębiającą niektóre wątki związane z polityką otwartości. W ramach konferencji gościliśmy członków kolektywu Platoniq, którzy przeprowadzili warsztat dla przedstawicieli trzeciego sektora, instytucji kultury i instytucji społecznych, twórców i programistów o innowacjach w projektach społecznych.

Wszystkie te działania, jak również liczne warsztaty, szkolenia i spotkania, w których braliśmy udział podczas trwania projektu pozwoliły nam nie tylko zrealizować założone przez nas cele, lecz również odczuć jak bardzo wiedza dotycząca otwartości jest ważna i potrzebna. Dzięki przeprowadzanym po szkoleniach ankietom mogliśmy ocenić, że świadomość uczestników dotycząca posługiwania się wolnymi licencjami znacznie wzrosła. Nawiązaliśmy relacje z przedstawicielami licznych organizacji rozumiejących nasze cele i podzielających dążenia, co świetnie rokuje na przyszłość. Nasza kampania spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Dlatego, choć „Spółdzielnia Wiedza” powoli dobiega do końca, na pewno nie skończą się wraz z nią nasze działania na rzecz otwartości. Co czeka nas w przyszłości? Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie Centrum Cyfrowego, Facebooku i Twitterze!

Projekt Spółdzielnia “Wiedza” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

wrtng_dog_back

Warsztaty kolektywu Platoniq w Zachęcie

W ramach konferencji Sezamie Otwórz się! Centrum Cyfrowe gościło przedstawicieli hiszpańskiego kolektywu Platoniq, którzy przeprowadzili warsztat dla organizacji pozarządowych o innowacjach w projektach społecznych.
Warsztat odbył się 12 marca 2014 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Do udziału w warsztacie zaprosiliśmy przedstawicieli trzeciego sektora, instytucji kultury i instytucji społecznych, twórców i programistów.

Celem przygotowanego specjalnie na nasze potrzeby warsztatu była grupowa eksploracja możliwości tworzenia w polskich warunkach projektów społecznych wykorzystujących otwarte narzędzia, dane i treści. Warsztat rozpoczął się krótkim wprowadzeniem i przeglądem otwartościowych projektów z obszaru kultury, działań trzeciego sektora i innowacji społecznych, które wykorzystują finansowanie społecznościowe. Następnie, wykorzystując metodę design thinking, uczestnicy dyskutowali i wspólnie rozwijali własne pomysły i projekty dotyczące otwartych treści oraz metod pracy nad projektami cyfrowymi.

Platoniq to hiszpański kolektyw działający na styku świata twórców kultury, działaczy społecznych i programistów. Od 2001 członkowie Platoniq propagują ideę dzielenia się i dobra wspólnego wdrażając je w projektach społecznych wykorzystujących nowe technologie. Do flagowych projektów Platoniq należą innowacyjny, w pełni otwarty serwis crowdfoundingowy Goteo oraz platforma badawcza Youcoop. W ciągu kilku lat działalności za pośrednictwem Goteo zebrano 1,5 mln euro na różnorodne projekty o tematyce kulturalnej, społecznej czy technologicznej. Youcoop służy aktywistom społecznym jako miejsce inspiracji i źródło metodologii, gier, scenariuszy wspierających budowanie zaangażowania obywatelskiego.

Zdjęcia autorstwa Merce M.Tarres.

Podsumowanie drugiego dnia konferencji Sezamie Otwórz się!

W zeszłym tygodniu odbyła się konferencja „Sezamie Otwórz się. Otwartość w trzecim sektorze” zamykająca projekt Spółdzielnia Wiedza finansowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy. W piątek 14 marca w piwnicach Muzeum Miasta st. Warszawy gościliśmy przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z całej Polski. Konferencję otworzył Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego, który wygłosił wykład pt. „Sezam i 40 sposobów na jego otwarcie”.
Następnie zaprosiliśmy gości na serię warsztatów dotyczących otwartości prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Słuchacze mieli możliwość poznać podstawy tworzenia infografik, porozmawiać o tym jak zorganizować dobre spotkanie online. Zastanawialiśmy się do kogo należą pomysły i czy warto się nimi dzielić w zespole a także, jak w praktyce funkcjonują otwarte projekty społecznościowe.
Po obiedzie uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia piwnic Muzeum.
W drugiej części warsztatów dołączyli do nas przedstawiciele organizacji, które wspiera Fundacja Orange. Popołudniowe warsztaty były poświęcone przede wszystkim wprowadzeniu do prawa autorskiego i licencjom Creative Commons.
Na zakończenie konferencji wystąpił Paweł Sroczyński z Fundacji Cohabitat, który w inspirujący sposób opowiadał o tym jak efektywnym narzędziem w przedsięwzięciach społecznych może być odpowiednio wykorzystywana otwartość.

Konferencja Sezamie Otwórz się! Otwartość w Trzecim Sektorze

W piątek, 14 marca zapraszamy do Muzeum Historycznego m. st. Warszawy na konferencję podsumowującą projekt Spółdzielnia Wiedza.

otworz_sezam_plakat

W społeczeństwie cyfrowym tworzenie swobodnie dostępnych zasobów, stanowiących dobro wspólne, jest nową formą obywatelskiego zaangażowania. Spółdzielnia „Wiedza”  to działania edukacyjne dla liderów NGO  z całej Polski, w ramach których  zachęcamy uczestników do świadomego, legalnego korzystania  z treści dostępnych w internecie oraz do dzielenia się wiedzą i twórczością własnej organizacji.

Podczas konferencji Sezamie Otwórz się! chcemy podsumować dotychczasowe działania i doświadczenia, a także podzielić się wiedzą z zakresu otwartości. Zapraszamy na serię inspirujących spotkań i  warsztatów, podczas których żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Wydarzenie poprzedzą warsztaty kolektywu Platoniq, a zamknie wykład Pawła Sroczyńskiego z Fundacji Cohabitat.

By wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zapisy trwają do  28 lutego, ilość miejsc ograniczona

Kiedy: Piątek, 14 marca,  godz. 9.30 – 17.00

Gdzie: Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42

Strona wydarzenia:  https://otwartawiedza.centrumcyfrowe.pl/konferencja

 

suisse_contribution_logo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Przewodnik internetowy

okladka_przewodnik

Plakaty z serii „wkluczenie cyfrowe” stały się częścią naszej nowej publikacji pt. Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz. Ma on dostarczyć podstawowej wiedzy na temat tego jak w sposób bezpieczny i zgodny z prawem posługiwać się internetem. Zostały w nim omówione takie zagadnienia jak: podstawy prawa autorskiego oraz otwartych licencji, Otwarte Zasoby Edukacyjne, otwarte zasoby dziedzictwa i kultury oraz otwarte oprogramowanie, jak również bezpieczeństwo w sieci oraz projekty społecznościowe, w które można włączyć się po to, by zrobić wspólnie coś dobrego.

Przewodnik składa się z tekstów, materiałów edukacyjnych (scenariuszy zajęć i kart pracy) oraz 7 plakatów. W wersji wydrukowanej trafił do Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, jak również bibliotek oraz wielu instytucji zajmujących się edukacją nieformalną. W wersji pdf jest do pobrania tutaj.

 

mac

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Wkluczenie cyfrowe – seria plakatów

Chcemy wspomóc upowszechnianie internetu wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym przede wszystkim seniorów. Jak bowiem wynika z badań World Internet Project Polska 2013, jedynie 17 procent Polaków powyżej 60. roku życia korzysta dziś z sieci.

Z tego powodu stworzyliśmy serię 4 plakatów zachęcających do korzystania z internetu i włączania się w serwisy społecznościowe, jak również informujących jak posługiwać się internetem w sposób bezpieczny i umiejętnie chronić w nim swoją prywatność.

Każdy z plakatów jest do pobrania w wersji pdf i jpg.

mac

Projekt współfinansowanie ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Zielone Wiadomości o otwartości w trzecim sektorze

Jak nie tracić zbyt dużo czasu i pieniędzy, niepotrzebnych kosztów społecznych i ekosystemowych? Jak uniknąć wielokrotnego finansowania tych samych działań, zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i obniżyć nadmierną eksploatację materiałów biurowych w organizacji?

Rozwiązaniem tych problemów może być wprowadzenie wolnych licencji w organizacji trzeciego sektora. Pisze o tym Grzegorz Młynarski w obszernym artykule opublikowanym przez portal  Zielone Wiadomości.

Centrum Cyfrowe zaprasza na webinarium na temat otwartych zasobów i licencji Creative Commons

Zapraszamy na przygotowywany we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu wykład online dotyczący otwartych zasobów i licencji Creative Commons, który odbędzie się w środę 27 listopada o godzinie 15:00 i poprowadzi go dr Alek Tarkowski.

CC_warsztaty_Kamila Szuba-15

 

Program wykładu obejmie:

  • podstawy prawa autorskiego,
  • praktyczne zastosowanie licencji Creative Commons,
  • otwartość zasobów edukacyjnych i kultury.

 

Prosimy o zgłaszanie się na wykład poprzez wypełnienie formularza:. Osoby, które się zarejestrują, otrzymają wiadomość z linkiem do strony, na której będzie odbywał się wykład. Ilość miejsc na webinarium jest ograniczona. Relacja z wykładu zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

 

Dr Alek Tarkowski – Dyrektor Centrum Cyfrowego projektu: Polska, kieruje projektami dotyczącymi reformy prawa i polityk publicznych (policy), współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska.

 

Logo_MKiDN_RP

Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna.

Listopadowe szkolenia z prawa autorskiego i licencji Creative Commons

Obrazek

Listopad jest u nas miesiącem szkoleń. Za nieco ponad tydzień (18-19.11) odbędzie się pierwsze z nich w Warszawie, następnie będziemy szkolić z prawa autorskiego, licencji Creative Commons i otwartych zasobów we Wrocławiu (22.11), w Krakowie (25-26.11) oraz w Poznaniu (29.11). Lista uczestników szkoleń w Warszawie i Krakowie jest już w prawdzie zamknięta, ale nadal zapraszamy na nasze warsztaty do Wrocławia i Poznania – by zgłosić się na nie należy wypełnić formularz, więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj.

A jak się uczymy podczas naszych szkoleń można podpatrzeć na poniższych zdjęciach, zrobionych podczas z jednego z naszych wcześniejszych warsztatów, który odbył się we wrześniu w Warszawie:

Podpisz się pod petycją w sprawie otwartości w Programach Operacyjnych

Postulujemy, by w nowej perspektywie finansowej w ramach Programów Operacyjnych zostały wdrożone jednolite i przejrzyste reguły określające sposób udostępniania produktów tworzonych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich – różnego rodzaju publikacji, nagrań i materiałów audiowizualnych czy programów komputerowych. Na poziomie prawnym standard udostępniania powinien obejmować udostępnianie na wolnej licencji pozwalającej na swobodne kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie oraz opracowywanie utworów zależnych (na przykład na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, lub innej kompatybilnej z nią licencji). 

Zbieramy podpisy pod petycją online